CNV Dienstenbond - home

Sluit×

U kunt hier inloggen

Wachtwoord vergeten? Registreren
AAA

CNV WOW & CNV Internationaal

Internationaal

CNV Dienstenbond is actief betrokken bij twee organisaties die zich internationaal inzetten voor de rechten van werknemers: CNV Internationaal en de WOW.

WOW

De WOW draagt bij aan versterking van vakbonden in buitenlandse regio’s. Met name in landen waar werknemers weinig rechten hebben, helpt de WOW bij het creëren van een stevige basis van waaruit eerlijk (samen-) gewerkt kan worden.

Wereldwijd is de WOW een erkend partner van de International Labour Organization (ILO). Dit is met name voor niet-Westerse regionale federaties van groot belang. De afspraken die gemaakt worden tijdens bijeenkomsten van de ILO en de overeengekomen en geratificeerde conventies bieden voor deze federaties, en de bij hun aangesloten bonden, handvatten om op nationaal niveau tot betere afspraken te komen.

Financiële ondersteuning

Daarnaast draagt de WOW rechtstreeks bij aan de versterking van bonden in regio’s. Dat gebeurt door projecten financieel te ondersteunen. Het geld hiervoor komt deels van het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking (via CNV Internationaal), deels uit eigen middelen en deels uit de internationale collegialiteit van bedrijven waar CNV Dienstenbond over de cao onderhandelt.

Met dat geld kunnen buitenlandse vakorganisaties stappen maken om een  basis te ontwikkelen van waaruit gewerkt kan worden. Dat geldt met name voor landen waar de sociale dialoog nog niet goed ontwikkeld is. In veel landen hebben werknemers weinig rechten en zijn zij in geval van ontslag of arbeidsongeschiktheid op geen enkele wijze gedekt.

WOW Network

CNV Internationaal

Wij vinden inspiratie in het christelijk-sociaal denken dat zijn wortels heeft in het Evangelie. Van daaruit geloven wij dat ieder mensen als streven en doel heeft om 'tot bestemming te komen'. Wij zijn ervan overtuigd dat het organiseren van arbeid en belangenbehartiging vanuit naastenliefde zal leiden tot een wereld waarin mensen een eerlijke kans hebben op ontplooiing en fatsoenlijk werk, en waarin sprake is van een rechtvaardige verdeling van kennis, inkomen en zeggenschap.

Wij bestrijden armoede door wereldwijd vakbonden en andere organisaties te versterken die zich door sociale dialoog inzetten voor de naleving van arbeidsrechten. In dat kader, informeren, mobiliseren en ondersteunen wij organisaties daar en hier op doelmatige, transparante en betrouwbare wijze. Wij vragen hun daarbij solidariteit te tonen en verantwoordelijkheid te nemen.

Waarom lid worden?

  • Persoonlijke coaching

  • Trainingen en cursussen

  • Financieel en juridisch advies

  • Korting op verzekeringen

  • Goedkoopst voor parttimers!

Meer voordelen